โมเดลกระดาษเครื่องบิน Zenith STOL CH-801 Papercraft Download

Papercraft Model

โมเดลกระดาษเครื่องบิน Zenith STOL CH-801 Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Zenith STOL CH-801 Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 − five =