โมเดลกระดาษ เรือรบ Yukikaze Papercraft

yukikaze-paper-craft

โมเดลกระดาษ เรือรบ Yukikaze Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Yukikaze (雪風) was a Kagero-class destroyer in service with the Imperial Japanese Navy during World War II. She was the only member of her class to survive the war. The attrition rate of Japanese destroyers was extremely high due to heavy, prolonged combat and the need to use them to transport supplies to scattered Japanese island garrisons.

Template Download – Yukikaze Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 8 = nine