โมเดลกระดาษ น้องหมา Yorkshire Terrier Papercraft

yorkshire-terrier-papercraft-dog-download

โมเดลกระดาษ น้องหมา Yorkshire Terrier Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Yorkshire Terrier Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven − = 3