โมเดลกระดาษ YAMAHA “YZR-M1 50th Anniversary” Papercraft

โมเดลกระดาษ-yamaha-papercraftโมเดลกระดาษ “YAMAHA YZR-M1 50th Anniversary US edition”
จำนวนกระดาษที่ใช้ ( number of pages ) : 18 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard

ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

 

 

yzr-m1-hd (1)

yzr-m1-papercraft (2)

YAMAHA “YZR-M1 50th Anniversary” Papercraft template and instruction – [download]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + 8 =