โมเดลกระดาษ Yamaha Papercraft – Motocross Bike

Yamaha Motocross Bike Papercraft

โมเดลกระดาษ Yamaha Paper Model – Motocross Bike
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Yamaha Motocross Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ nine = 11