โมเดลกระดาษ Lich King ‘s Helm Papercraft

โมเดลกระดาษ-Lich-King-helm-papercraft

โมเดลกระดาษ Lich King ‘s Helm Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 22
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Lich King ‘s Helm Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

papercraft template by barbarian

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


three − 1 =