โมเดลกระดาษรถถัง World of Tanks Papercraft

โมเดลกระดาษ รถถัง-world_of_tanks-papercraft

โมเดลกระดาษรถถัง World of Tanks Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – World of Tanks Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 1 = five