โมเดลกระดาษ มนุษย์หมาป่า Worgen Werewolf Papercraft

โมเดลกระดาษมนุษย์หมาป่า-ware-wolf-papercraft

โมเดลกระดาษ มนุษหมาป่า Worgen Werewolf Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 8
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Worgen Werewolf Papercraft

 

 

pic – Arveriaturace

design – Bengal

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 2 = seven