โมเดลกระดาษ วูล์ฟเวอรีน The Wolverine Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-xmen-wolverine-papercraftโมเดลกระดาษ วูล์ฟเวอรีน The Wolverine Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 12 + 3 (base)
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / hard
ความสูงโมเดล ( height ) : 26 cm
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Wolverine Papercraft Model Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

papercraft template by BLUEDRAGON

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 7 = one