WarCraft Paper Craft – Pudge

warcraft-papercraft-pudge

โมเดลกระดาษเกมส์ WarCraft – Pudge Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 14
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Pudge Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine − = 5