โมเดลกระดาษหุ่นยนต์ Wall-E Papercraft

Wall-E-papercraft

โมเดลกระดาษหุ่นยนต์ Wall – E Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Wall-E Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 − = four