โมเดลกระดาษ แดริล | Walking Dead – Daryl Dixon Papercraft

โมเดลกระดาษ-wlaking-dead-daryl-papercraftโมเดลกระดาษ แดริล (Daryl) ใน The Walking Dead
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Walking Dead : Daryl Papercraft Template – [download]
pepakura viewer for .pdo file – [download]

 

 

papercraft template form paperjuke

 

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


2 + five =