โมเดลกระดาษรถ VW Microbus Gas Monkey Papercraft

VW-microbus-gas-monkey-garage-papercraft

โมเดลกระดาษรถ VW Microbus Gas Monkey Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : VW Gas Monkey Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 − = zero