โมเดลกระดาษรถแวนโฟล์คสวาเกน Volkswagen VW Typ 2 Papercraft

โมเดลกระดาษ-volkswagen-vw-typ2-papercraft

 

โมเดลกระดาษรถโฟล์คสวาเกน VW Typ 2
Volkswagen VW Typ 2 Papercraft 1962 Hot Road
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Volkswagen VW Typ 2 Papercraft Template – [download]

 

papercraft template design by papercraft.it

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 7 = eight