โมเดลกระดาษรถแวน Volkswagen VW Karmann Safari Papercraft

โมเดลกระดาษรถ-volkswagen-vw-karmann-safari-papercraftโมเดลกระดาษรถแวน โฟร์คสวาเกน
Volkswagen VW Karmann Mobil Safari 1998 Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Volkswagen VW Karmann Mobil Safari 1998 Papercraft Template – [download]

 

 

papercraft template by papercrafts.it

 

 

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ four = 10