โมเดลกระดาษรถโฟล์กสวาเกน Vw T2 Danbury Camper Papercraft

200vw t2 danbury camper-papercraft

โมเดลกระดาษรถ Volkswagen – Vw T2 Danbury Camper Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3 +2 (base)
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Volkswagen – Vw T2 Danbury Camper Papercraft Template – [download]

 

 

papercraft template by papercrafts.it

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 − = zero