โมเดลกระดาษรถ Volkswagen Beetle Papercraft

volkswagen-beetle-papercraft

โมเดลกระดาษรถ Volkswagen Beetle Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Volkswagen Beetle Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


two + = 6