โมเดลกระดาษรถไฟ Locomotora eléctrica tipo GG1 Papercraft

โมเดลกระดาษ-รถไฟโมเดลกระดาษรถไฟ Locomotora eléctrica tipo GG1 Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 23
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The GG1-type electric locomotive was developed and owned by Pennsylvania Railroad, an American company. It was known throughout the world because of its sleek body by French designer Raymond Loewy and is considered Pennsylvania Railroad’s “signature locomotive.” A total of 139 locomotives were manufactured from 1934 to 1943 and they remained in service until the beginning of the 80s.

Template Download – Train Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 − two =