โมเดลกระดาษ Vanellope Von Schweetz Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-Vanellope-Von-Schweetzโมเดลกระดาษ Vanellope Von Schweetz Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ง่าย / easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Vanellope Von Schweetz Papercraft Template – [download]

 

 

 

papercraft template by spoonful

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − = seven