โมเดลกระดาษ ซี้ป่วนก๊วนกระต่าย Usavich-Kirenenko Paper Model

โมเดลกระดาษซี้ป่วนก๊วนกระต่าย-usavich-kirenenko-papercraft

โมเดลกระดาษ ซี้ป่วนก๊วนกระต่าย Usavich – Kirenenko Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Kirenenko Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine + 6 =