โมเดลกระดาษรถจี๊บ US Army Jeep Paper Model

U.S.-Army-Jeep-Papercraft

โมเดลกระดาษรถจี๊บ US Army Jeep Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – US Army Jeep Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ one = 7