โมเดลกระดาษ อุระชิมะ ทาโร่ Urashima Taro Paper Craft Model

urashimataro-paper-craft

โมเดลกระดาษนิทาน อุระชิมะ ทาโร่ Urashima Taro Paper Craft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

อุระชิมะ ทะโร ( 浦島太郎, Urashima Taro) เป็นเทพนิยายของญี่ปุ่น โดยเนื้อเรื่อง เป็นเรื่องราวของชาวประมง ซึ่งให้การช่วยเหลือแก่เต่า จึงได้รับรางวัลเป็นการไปเที่ยวชมวังมังกรรีวงูโจ (竜宮城) เขาได้ใช้เวลาหลายวันอย่างมีความสุขในอาณาจักรใต้บาดาล แต่ไม่นานเขาก็เริ่มคิดถึงบ้าน เขาจึงขอลานางพญาเพื่อเดินทางกลับบ้าน ก่อนเดินทางนางพญาได้ให้กล่องประดับด้วยอัญมณีเป็นของขวัญ หลังจากที่เดินทางกลับถึงบ้าน อุระชิมะพบว่าเวลาบนโลกนั้นได้ผ่านไปกว่า 300 ปีแล้ว ผู้คนที่เขารู้จักก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ ด้วยความขมขื่นเขาจึงมุ่งหน้ากลับไปยังชายหาด ในขณะนั้นเขาก็รำลึกถึงกล่องซึ่งได้รับเป็นของขวัญ จึงเปิดออกดู ก็ปรากฏควันขาวพวยพุ่งออกมา ในทันใดนั้นตัวเขาก็กลับชราลงอย่างรวดเร็ว และเสียชีวิตไปในที่สุด ซึ่งกล่องนั้นในความเป็นจริงก็คือที่ใช้กักเก็บอายุของเขานั่นเอง ยังมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันนี้กระจัดกระจายอยู่ทั่วโอเชียเนีย โดยแหล่งกำเนิดของเรื่องนั้นไม่เป็นที่เด่นชัด


Template Download : Urashima Tro Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine + = 13