โมเดลกระดาษ เรือดำน้ำ U Boat – VII Papercraft

u-boat-vii-papercraft

โมเดลกระดาษ เรือดำน้ำ U Boat – VII Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : U Boat-VII Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 2 = six