โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Tyrannosaurus Rex Papercraft

dinosuar-t-rex-papercraft

โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Tyrannosaurus Rex Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 12
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – T-Rex Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Tyrannosaurus Rex Papercraft

Leave a Reply


one + 7 =