โมเดลกระดาษ รถตุ๊กๆ : Tuk Tuk Paper Craft

Tuk-Tuk-paper-craft

โมเดลกระดาษ รถตุ๊กๆ : Tuk Tuk Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 16
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Tuk Tuk Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


four − 1 =