โมเดลกระดาษรถแสง Tron White Light Cycle Papercraft

tron-white-light-cycle-paper-modelโมเดลกระดาษรถแสง Tron White Light Cycle Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Tron White Light Cycle Papercraft – [download]

 

papercraft template by disney family

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 2 = two