โมเดลกระดาษรถแสง Tron Light Cycle : Clu Paper Model

โมเดลกระดาษ-ทร์อน-tron-light-cycle-papercraftโมเดลกระดาษรถแสดงใน ทรอน เลกาซี Tron Legacy – Clu Light Cycle
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5 A4
ขนาดโมเดลกระดาษ ( Size (cm) (L x W x H ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ง่าย / easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Tron Legacy – Clu Light Cycle Papercraft Template – [download]

 

 

papercraft template by disney family

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 − two =