โมเดลกระดาษรถบัส Trans Metro Pekanbaru papercraft Download

โมเดลกระดาษ-metro-bus-papercraft

โมเดลกระดาษรถบัส Trans Metro Pekanbaru paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Trans Metro Pekanbaru papercraft , [mediafire]

PDF password : zell2007

 

 

design by timmy arditio

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 2 = six