โมเดลกระดาษ การ์ตูน Toy Story Paper Model : Bullseye Horse

toy story papercraft - bullese horse

โมเดลกระดาษ การ์ตูน Toy Story Paper Model : Bullseye Horse
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Template Download : Bullsyes Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 + five =