โมเดลกระดาษ Touwa Erio Paper Model

touwa-erio-papercraft

โมเดลกระดาษ Touwa Erio Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : Mediam
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download :  Touwa Erio Papercraft , [Link]

Share Button

Leave a Reply


eight − 2 =