โมเดลกระดาษการ์ตูน The Simpsons – Bart Paper Model

the-simpson-bart-papercraft

โมเดลกระดาษการ์ตูน The Simpsons – Bart Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Simpson Bart Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− two = 0