โมเดลกระดาษการ์ตูน The Simpsons Papercraft : Barney

simpson-barney-papercraft

โมเดลกระดาษการ์ตูน The Simpsons Papercraft : Barney
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Simpson Barney Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 5 = eight