โมเดลกระดาษการ์ตูน The Simpson – Duffman Paper Model

the-simpson-duffman-papercraft

โมเดลกระดาษการ์ตูน The Simpson – Duffman Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Simpson Duffman Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


three + = 9