โมเดลกระดาษ The Hulk ver LP Papercraft

the_hulk_lp-papercraft

โมเดลกระดาษ The Hulk version LP Paper Model Toy
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 9 page/110 parts
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm
ความสูง(height) : 27 cm


Template Download – The Hulk Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven + 6 =