โมเดลกระดาษการ์ตูนอนิเมชั่น “ยักษ์ The Giant King” Papercraft

โมเดลกระดาษ-ยักษ์-the-giant-king-papercraft

โมเดลกระดาษการ์ตูนอนิเมชั่น “ยักษ์ The Giant King” Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 8
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download - ยักษ์ The Giant King Papercraft , [mediafire]

Share Button

Leave a Reply


seven + = 16