โมเดลกระดาษ ทานุกิ – Tanuki Paper Toy

tanuki-papercraft

โมเดลกระดาษ ทานุกิ – Tanuki Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Tanuki Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 − seven =