โมเดลกระดาษ รถถัง – TANK PAPER CRAFT

โมเดลกระดาษ-รถถัง-s-tank0057-papercraft

โมเดลกระดาษ รถถัง – TANK PAPER TOY
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 15
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – TANK PAPERCRAFT , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven − 7 =