โมเดลกระดาษรถถัง | Tank Papercraft

โมเดลกระดาษรถถัง-tank-papercraftโมเดลกระดาษรถถังลายพราง | Tank Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 30 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Tank Papercraft Model Papercraft Template – [download]

 

 

papercraft template by niku-mansei.com/

 

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine + = 14