โมเดลกระดาษ Tail The Fox Papercraft Model

tails_the_fox-papercraft

โมเดลกระดาษ ซามูไรพเนจร เคนชิน Himura Kenshin Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 37
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Tail The Fox Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

Author – Destro2k

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 + = eleven