โมเดลกระดาษ Papercraft SuperHeroes : Thor

โมเดลกระดาษ-thor-superheroes-papercraft

โมเดลกระดาษ Papercraft SuperHeroes : Thor
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 18
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Thor Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− three = 5