โมเดลกระดาษ super robot war og kamis v.2

Super-Robot-Wars-OG-Karmis-V2-Mecha-Papercraft

โมเดลกระดาษ super robot war og kamis v.2
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : super robot war og karmis papercraft  , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine + 6 =