โมเดลกระดาษ ซุปเปอร์มาริโอ้ | Super Mario Papercraft

โมเดลกระดาษ
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
จำนวนชิ้นส่วน ( Number of parts ) :
ขนาดโมเดลกระดาษ ( Size (cm) (L x W x H ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium

ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

 

super mario papercraft template – [ download ] [ instruction ]

source by ninjatoe

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 − three =