โมเดลกระดาษเกมส์ Subway Surf – Spike Papercraft

papercraft_spike__subway_surf

โมเดลกระดาษเกมส์ Subway Surf – Spike Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 8
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – Subway Surf Spike Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 + one =