ดาวน์โหลดโมเดลกระดาษเรือดำน้ำ Submarine

submarine-papercraft

โมเดลกระดาษ ดาวน์โหลดโมเดลกระดาษเรือดำน้ำ Submarine
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 16
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Submarine Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight − 4 =