โมเดลกระดาษ รถถัง StuG III Ausf.G Tank Papercraft

StuG III Ausf.G-Tank-papercraft

โมเดลกระดาษ รถถัง StuG III Ausf.G Tank Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Stug III Ausf.G Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− five = 0