โมเดลกระดาษ Strike Witches – Lynette Bishop Papercraft

strike-witches-lynette-bishop-papercraft

โมเดลกระดาษ Strike Witches – Lynette Bishop Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download - Lynette Bishop Papercraft

Share Button

Leave a Reply


+ 1 = seven