โมเดลกระดาษ Strike Witches – Katou Keiko Papercraft

โมเดลกระดาษ-Strike Witches-Katou_Keiko-papercraft

 

โมเดลกระดาษ Strike Witches – Katou Keiko Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Strike Witches – Katou Keiko Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


1 + six =