โมเดลกระดาษ Strike Witches – Inagaki Mami Papercraft

Strike Witches - Inagaki Mami Papercraft

โมเดลกระดาษ Strike Witches – Inagaki Mami Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Strike Witches – Inagaki Mami Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− eight = 1