โมเดลกระดาษ strike witches – Federica N. Doglio Papercraft

โมเดลกระดาษ-Strike-Witches

โมเดลกระดาษ strike witches – Federica N. Doglio Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

strike witches – Federica N. Doglio Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


two − = 1