โมเดลกระดาษ เกมส์ Sonic the Hedgehog Papercraft

sonic-papercraft

โมเดลกระดาษ เกมส์ Sonic the Hedgehog Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Sonic Hedgehog Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

design – Sabi96

Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 − one =